Asbestsanering RUG Groningen

Asbestsanering JB Slooptechniek

Asbestsanering RUG Groningen

Na het volle tevredenheid uitvoeren van onze inpandige sloopwerkzaamheden hebben wij aansluitend opdracht gekregen voor het saneren van diverse asbesthoudende materialen. De uit te voeren saneringswerkzaamheden worden door een van onze asbestsaneringspartners uitgevoerd conform wettelijke voorschriften.