Diensten

JB Slooptechniek grondwerk

GRONDWERK

Ook het uitvoeren van grond, riool- en straatwerkzaamheden kunt u bij ons terecht.

Hierbij kunt u denken aan;

  • Uitgraven van funderingssleuven,
  • Sleuven graven van te plaatsen leidingen en/of kabels,
  • Graven en aanvullen van bouwputten t.b.v. bouw in bodem,
  • Bestraten / her bestraten van diverse terreinverhardingen
  • Leveren van gebroken puin t.b.v. verhardingen,
  • Leveren en leggen van DWA en HWA pvc leidingen.
  • Leveren en leggen van drainage

Lees verder