Over ons

Slooprobot JB Slooptechniek

JB Slooptechniek is een modern vooruitstrevend bedrijf op het gebied van renovatiesloop, totaalsloop, demontage en de verhuur van BROKK slooprobots. Directeur Jan Jonker is al ruim 30 jaar actief in de sloop- en asbestbranche. Zijn knowhow in het opnemen en begeleiden van complexe sloopprojecten zijn hem op het lijf geschreven, waarbij overleg en betrokkenheid van en met de opdrachtgever niet wordt vergeten.

PRECIES.

JB Slooptechniek is gespecialiseerd in ( inpandig- ) renovatiesloopwerk, totaalsloop, demontage van technische installaties en constructies, specialistisch sloopwerk met elektrische slooprobots, inpandig- en totaalsloopwerk met elektrisch en accu aangedreven sloopmaterieel en verhuur van BROKK elektrische slooprobots. Door onze vakkennis in het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en innoveren in nieuwe slooptechnieken is JB Slooptechniek voor u uw ideale partner als het gaat om sloop- en demontagewerk.

Ook kunt u bij ons terecht voor het laten opstellen van een asbestinventarisatie rapport, melding sloop- en/of asbestmelding en uitvoeren van asbestsaneringswerkzaamheden.

JB Slooptechniek V&G sloopplan VCA

Mens, veiligheid, milieu, circulair en duurzaam staan centraal

Alle veiligheid, milieu- en gezondheidsaspecten van door ons uit te voeren werkzaamheden worden per project geïnventariseerd en beoordeeld aan de hand van de VCA**2017/6.0 beoordelingsrichtlijnen en worden doormiddel van een Taak Risico Analyse eventueel te nemen veiligheid, gezondheid en milieuaspecten opgenomen in V&G-Sloopplan. Het V&G-Sloopplan wordt per project uitgewerkt en opgesteld en voldoet daarbij aan de laatst geldende wet- en regelgeving en eventuele specifieke voorwaarden en eisen van onze opdrachtgevers.

Soms zijn sloopprojecten zeer complex of vergen deze een bijzondere aanpak. Wij kunnen in samenspraak met, de aan onze organisatie gelieerde Hoger Veiligheidskundige, een specialistisch en gedetailleerd Plan van Aanpak voor complexe en/of bijzondere sloopprojecten opstellen waarbij veiligheid en gezondheid voor mens en milieu centraal blijven staan.

Slopen is veel meer dan het ruwweg slopen van gebouwen tot een berg puin, wij zien vaak mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende materialen en grondstoffen. Vanaf de start van onze calculatie fase inventariseren wij het uit te voeren sloopwerk op herbruikbare materialen en grondstoffen.

Tijdens de uitvoeringsfase worden bij zowel renovatie- als totaalsloopwerkzaamheden het te slopen pand of bouwdeel eerst gestript (ontmanteld). Hierbij worden bijvoorbeeld interieur, keukens, deuren, trappen, houten balklagen en dakpannen en het dakbeschot zorgvuldig verwijderd voor direct circulair hergebruik. De overige, niet voor hergebruik geschikte materialen, worden gesorteerd afgevoerd naar erkende recyclingbedrijven. Steen en beton toepassingen wordt afgevoerd naar erkende puinrecyclinginstallaties, waar deze voor hergebruik in de beton- en wegenbouw als bouwstof geschikt worden gemaakt.

Voor een optimaal circulair resultaat is het belangrijk dat er voldoende tijd is om vrijkomende materialen te demonteren, want dat geeft een hoge milieuwinst en circulair hergebruik van materialen.