Sloopwerk upgrade winkelcentrum Veendam

Sloopwerk en asbestsanering JB Slooptechniek

Sloopwerk en asbestsanering upgrading winkelcentrum Veendam

In opdracht van een bouwkundig aannemer voeren wij de sloop- en asbestwerkzaamheden uit ten behoeve van upgrading bestaand winkelcentrum in Veendam. Het project bestaat uit het inpandig slopen van een deel van het winkelcentrum en totaalsloop deel winkelcentrum ten behoeve van uitbreiding supermarkt. Omdat de sloop- en asbestwerkzaamheden veelal plaats zullen vinden gedurende de openingstijden van de aanwezige winkels hebben wij rekening te houden met winkelend publiek. Door een gedegen planning en overleg met opdrachtgever, bouwkundig aannemer en winkeliers blijft stof- en geluidoverlast voor winkeliers en winkelend publiek tot een minimum beperkt.