Totaalsloop noodlokalen school Groningen

totaalsloop groningen JB Slooptechniek

Totaalsloop noodlokalen lagere school Groningen

Voor de verbouw / uitbreiding van een lagere school in Groningen. hebben wij in opdracht van de bouwkundig aannemer het oude noodlokaal inclusief betonfundaties gesloopt. De aanwezige heipalen zijn, na inmeten, gesloopt tot 1 meter onder het maaiveld. Tevens hebben wij de asbestsanering welke benodigd was voor de verbouw / uitbreiding conform wettelijke voorschriften uitgevoerd.