Totaalsloop woningen Haren

Totaalsloop JB Slooptechniek

Totaalsloop woningen Haren

In opdracht van een bouwkundig aannemer hebben wij 4 geschakelde woningen inclusief aanbouw en bergingen gesloopt. Voorafgaand aan het sloopwerk zijn alle asbesthoudende toepassingen vakkundig en conform wet- en regelgeving verwijderd en afgevoerd. De werkzaamheden zijn volgens planning en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever verlopen.