Totaalsloop van een schuur Dwingeloo

Opgeruimd en wel JB Slooptechniek

Totaalsloop van een schuur in Dwingeloo

In Dwingeloo hebben wij voor een particuliere opdrachtgever een oude schuur ontdaan van asbesthoudende golfplaten en aansluitend de totaalsloop van de schuur inclusief fundaties uitgevoerd. Na de sloopwerkzaamheden is het sloopcunet geëgaliseerd afgewerkt met zand. Zowel de asbestsanering als sloopwerkzaamheden zijn naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.