Totaalsloop RWZI Schoonoord

Sloopwerk JB Slooptechniek

Totaalsloop RWZI Schoonoord

Afgelopen weken hebben wij de totaalsloop van een voormalige rioolwaterzuivering (RWZI) in Schoonoord uitgevoerd. Een groot deel van de betonnen constructie en gebouwen zijn inclusief fundaties gesloopt en afgevoerd naar een erkende puinrecyclingbedrijf. Het terrein werd door ons geëgaliseerd opgeleverd zodat de opdrachtgever zijn bouwplannen kan gaan realiseren.