Stof-arm en geluidsarm, emissievrij slopen RUG Groningen

Inpandig sloopwerk slooprobot JB Slooptechniek

Stof-arm en geluidsarm emissievrij slopen 

Voor een bouwkundig aannemer hebben wij de inpandige sloopwerkzaamheden uitgevoerd in het souterrain van de faculteit Tandheelkunde RUG Groningen. De sloopwerkzaamheden dienden stof-arm, geluidsarm en emissie vrij uitgevoerd te worden. Doordat colleges van  studenten tandheelkunde op de begane grond geen overlast van de sloopwerkzaamheden mochten ondervinden, hebben wij alle halfsteens en steens gemetselde scheidingswanden met behulp van onze slooprobot "geknipt" waarna het vrijkomend puin met behulp van accu aangedreven miniwielladers werd afgevoerd naar de tijdelijk aangebracht laad- en losplaats. Hier werd het sloopafval, metaal en puin met behulp van een roterende verreiker uit het souterrain gehesen en direct in daarvoor bestemde afvalcontainers gedeponeerd. De werkzaamheden werden voor zowel de bouwkundig aannemer als de opdrachtgever naar volle tevredenheid uitgevoerd.