Sloopwerk LINAC UMCG

Sloopwerk UMCG Groningen

Inpandig sloopwerk afdeling LINAC UMCG Groningen

Voor een bouwkundig aannemer hebben wij de afgelopen periode de inpandige sloopwerkzaamheden ten behoeve van afdeling LINAC van het UMCG te Groningen mogen uitvoeren. "LINAC" is een bestralingstoestel met een voor de radiotherapie ontworpen lineaire versneller. Hiermee kan straling opgewekt worden die bestaat uit elektronen of uit fotonen. Deze straling wordt dan gebruikt voor de behandeling van kanker.

De werkzaamheden vonden plaats op een deels met stofwanden afgeschermde en nog deels in gebruik zijnde locatie. Om overlast voor werknemers en patiënten van de naastgelegen afdelingen te beperken werden overlast producerende werkzaamheden zoveel mogelijk buiten spreek- en behandelingsuren uitgevoerd.