Sloopwerk reclamebord WZA Assen

JB Slooptechniek

Sloopwerk reclamebord WZA Assen

In opdracht van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen ( WZA ) hebben wij het reclamebord inclusief betonfundaties bij de kruising toegangsweg WZA en Europaweg-Zuid gesloopt en afgevoerd. De werkzaamheden dienden 's avonds na het bezoekuur uitgevoerd te worden om overlast tot een minimum te beperken. Om het werkgebied af te schermen van verkeer werden schrikhekken en pionnen geplaatst. Tevens hebben wij onze mobiele "lighttower" ingezet om de werklocatie goed te kunnen verlichten.