Sloopwerk kraanboog zoutverlading Delfzijl

Sloopwerk Delfzijl JB Slooptechniek

Sloopwerk kraanboog zoutverlading Delfzijl

Voor een niet alledaags sloop- en renovatieproject in de Dollard bij het Chemiepark Delfzijl hebben wij met behulp van 2 slooprobots de sloop- en demontagewerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van renovatie bestaande betonnen kraanboog van de zoutverlading. De werkzaamheden werden vanaf de betonnen kraanboog en vanaf een door derden geplaatste zelfdragende tijdelijke werkvloer in / boven het zeewater van de Dollard uitgevoerd. Bij de sloopwerkzaamheden moest rekening gehouden worden met de getijden, veiligheid, werkomstandigheden en planning. Door innovatief mee te denken en door inzet van 2 slooprobots werden de werkzaamheden binnen de gestelde planning uitgevoerd.