Opruimen restanten boerderij Balinge

Sloopwerk JB Slooptechniek

Opruimen restanten boerderij Balinge

In opdracht van een bouwkundig aannemer hebben wij de oude restanten van een afgebrande boerderij inclusief fundaties en betonverharding opgeruimd. Ook het nog aanwezig zwembad op het terrein hebben wij gesloopt en afgevoerd. De bouwkundig aannemer kon na het gereedkomen van onze werkzaamheden starten met het grondwerk voor de nieuwbouw van de woning.