Grond- en drainagewerk Glimmen

JB Slooptechniek grondwerken

Riool- en drainagewerk in Glimmen

In opdracht van een bouwkundig aannemer zijn wij gestart met het leveren en aanleggen van ruim 1 kilometer drainage en rioolleidingen. De drainage- en rioolleidingen worden over een betonnen opslagkelder gelegd. Door de beperkte draagkracht van het kelderdek, worden de werkzaamheden met rups minigravers en rupsdumpers uitgevoerd met een maximum toelaatbaar gewicht van 1000 kg per machine. De drainage wordt aangevuld met drainage zand en aangesloten op een eveneens te leveren en te leggen afwateringsriool die uitmond in een nabij gelegen sloot.