Asbestsanering RUG Groningen

Asbestsanering JB Slooptechniek

Asbestsanering Rijksuniversiteit Groningen

Na een aantal naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerde sloopwerkzaamheden zijn wij gevraagd voor het saneren van asbesthoudende kit van diverse buitengevelkozijnen faculteit Tandheelkunde RUG in Groningen. Doordat de asbesthoudende kit aan de binnenzijde van de gevelkozijnen bevestigd was hebben wij de sanering in containment met onderdruk uitgevoerd.
Na gereedkomen van de saneringswerkzaamheden werd het containment door een geaccrediteerd laboratorium vrijgegeven.
Kortom, ook dit project is na volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.