JB Slooptechniek - circulair slopen

Circulair slopen

Slopen is veel meer dan het ruwweg slopen van gebouwen tot een berg puin, wij zien vaak mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende materialen en grondstoffen. Vanaf de start van onze calculatie fase inventariseren wij het uit te voeren sloopwerk op herbruikbare materialen en grondstoffen. 

Tijdens de uitvoeringsfase worden bij zowel renovatie- als totaalsloopwerkzaamheden het te slopen pand of bouwdeel eerst gestript (ontmanteld). Hierbij worden bijvoorbeeld interieur, keukens, deuren, trappen, houten balklagen en dakpannen en het dakbeschot zorgvuldig verwijderd voor direct circulair hergebruik. De overige, niet voor hergebruik geschikte materialen, worden gesorteerd afgevoerd naar erkende recyclingbedrijven. Steen en beton toepassingen wordt afgevoerd naar erkende puinrecyclinginstallaties, waar deze voor hergebruik in de beton- en wegenbouw als bouwstof geschikt worden gemaakt.

Voor een optimaal circulair resultaat is het belangrijk dat er voldoende tijd is om vrijkomende materialen te demonteren, want dat geeft de kans op een hoge milieuwinst.